Nevidni plašč za solarne celice
Ustavno sodišče razveljavilo stečaj T-2

Ustavno sodišče razveljavilo stečaj T-2

stavno sodišče je ugodilo predlogu družbe Garnol in z odločbo razveljavilo sklep višjega sodišča o začetku stečajnega postopka družbe T-2 in mu vrnilo zadevo v ponovno odločanje, so danes sporočili iz Garnola kot največjega lastnika T-2.

11.11.2015 15:47 , Uredništvo

dločitev ustavnega sodišča po pojasnilih Garnola pomeni, da se stečajni postopek nad T-2 ustavi, zadeva se v ponovno obravnavo vrne na višje sodišče, družbo T-2 pa bo po predaji poslov s strani stečajne upraviteljice Danice Čuk znova vodilo štiričlansko poslovodstvo na čelu z Juretom Valjavcem.

Odločitev ustavnega sodišča, sprejeto 5. novembra, pozdravljajo tako lastniki kot zaposleni v družbi T-2. Kot navajajo, "se bodo lahko zdaj znova celostno posvetili vodenju in širitvi družbe, da bi svojim naročnikom tudi v prihodnje nudili kakovostne in cenovno konkurenčne telekomunikacijske storitve na slovenskem trgu".

V družbi Garnol so tako odločitev ustavnega sodišča pričakovali, saj jim je bila, kot sami poudarjajo, s sklepom višjega sodišča o začetku stečaja z dne 5. avgusta 2015 kršena vrsta ustavnih pravic.

Ustavno sodišče je po navedbah T-2 izpostavilo kršitev pravice iz 22. člena ustave do enakega varstva pravic in enakega pravnega položaja vseh družbenikov, ki v postopku niso imeli možnosti izjasniti se na pritožbo predlagateljic stečajnega postopka. Že s kršitvijo tega člena se ustavnemu sodišču ni bilo potrebno opredeliti glede ostalih očitanih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, so sporočili iz Garnola.

Stečaj družbe T-2 je bil po zahtevi Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) prvič začet lani, a nato po pritožbi največjih lastnikov družbe T-2 na čelu z Garnolom zaustavljen. Sledila je uspešna pritožba upnikov in nato avgusta letos nov začetek stečajnega postopka. Garnol je odgovoril s pritožbo na ustavno sodišče, slednje pa je zdaj odločilo v njegov prid.

DUTB je zahtevala stečaj družbe T-2 zaradi njenega neizpolnjevanja zavez iz načrta finančnega prestrukturiranja in prepričanja, da bo stečaj omogočil boljše poplačilo terjatev do družbe T-2.

Jurij Krč kot prokurist družbe T-2 in ključni mož skupine, ki prek Garnola lastniško obvladuje družbo T-2, se z argumenti DUTB ne strinja in pravi, da ni ne pravnih ne ekonomskih razlogov za to, da se družbo T-2 poriva v stečaj. Kot je že pred časom poudaril, se držijo načrta finančnega prestrukturiranja, sprejetega v okviru pravnomočno potrjene prisilne poravnave.